Strona archiwalna

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28. lutego 2012r. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym został połączony w REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Opolu - aktualna strona WWW RCRE to: www.rcre.opolskie.pl

 
 
WODIiP OPOLE
 
Menu
 Strona główna
O Ośrodku
 Ogłoszenia
 Statut organizacji
 Pracownicy
 Majątek
 Rejestry, ewidencje i archiwa
 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 Rozpatrywanie skarg i wniosków
 Kontrole
 Praca
Zadania publiczne
 Projekty
 Sprawozdzania z działalności
Zamówienia do 14000€
 Przetargi w realizacji
Zamówienia powyżej 14000€
 Przetargi w realizacji
 Przetargi zakończone
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Spis treści
Wyszukiwanie:
wpisz szukane słowo
wybierz sortowanie 
 


Spis treści biuletynu informacji publicznej:
DziałPozycja menuPodstrona
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończoneDostawa podręczników dla WODIP »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończoneDostawa sprzętu komputerowego »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończoneDostawa sprzętu komputerowego - eeePC »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończoneDostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu. »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończoneDostawa tablic multimedialnych »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończoneDostawę artykułów biurowych dla potrzeb projektów współfinansowanych ze środków Unijnych »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończoneI-szy przetarg na sprzedaż maszyn i urządzeń »»
Zadania publiczneSprawozdzania z działalnościInformacja o działalności WODIiP w 2004 roku »»
Zadania publiczneSprawozdzania z działalnościInformacja o działalności WODIiP w 2005 roku »»
Zadania publiczneSprawozdzania z działalnościInformacja o działalności WODIiP w 2006 roku »»
Zadania publiczneSprawozdzania z działalnościInformacja o działalności WODIiP w 2007 roku »»
Zadania publiczneSprawozdzania z działalnościInformacja o działalności WODIiP w 2008 roku »»
Zadania publiczneSprawozdzania z działalnościInformacja o działalności WODIiP w 2009 roku »»
Zadania publiczneSprawozdzania z działalnościInformacja o działalności WODIiP w 2010 roku »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończoneInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 3/ZP/WODIiP/38/POKL8.1.1/2010 »»
O OśrodkuMajątekInformacje o majątku WODIiP »»
O OśrodkuKontroleKontrole »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończoneNowoczesny pr@cownik - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia »»
O OśrodkuOgłoszeniaOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończoneOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończoneOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi szkoleniowe »»
O OśrodkuOgłoszeniaOkazja zakupów pomocy i mebli szkolnych »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończoneOPOLSKA eSZKOŁA, SZKOŁĄ KU PRZYSZŁOŚCI - OPOLSKA eSZKOŁA, SZKOŁĄ KU PRZYSZŁOŚCI - ETAP II »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończoneOrganizacja i przeprowadzenie kursów Umiejętności Komputerowych ECDL e-Citizen w ramach projektu Opolska akademia ICT II »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończoneOrganizacja i przeprowadzenie kursów Umiejętności Komputerowych ECDL-Start i ECDL e-Citizen w ramach projektu Opolska akademia ICT współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończoneOrganizacja i przeprowadzenie kursów Umiejętności Komputerowych ECDL-Start w ramach projektu Opolska akademia ICT II »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePełnienie funkcji nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą Edukacja ku przyszłości - Zaczarowany Świat »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePełnienie funkcji nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą Edukacja ku przyszłości - Zaczarowany Świat »»
O OśrodkuPracownicyPracownicy WODIiP »»
O OśrodkuPracaprocedura zatrudnienia Kierownika Projektu Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości »»
Zadania publiczneProjektyProjekty realizowane przez WODIiP w Opolu »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg na dostawę artykułów biurowych dla WODIP »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Projektu pod nazwą: Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Projektu pod nazwą: Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na Dostawę cyfrowego sprzętu fotograficznego i elektronicznego dla WODIiP »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na Dostawę czytników e-book dla WODIP »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Projektu Innowacyjna szkoła zawodowa III »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb projektu »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb projektu współfinansowanego ze środków Unijnych »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na Dostawę mebli dla Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na Dostawę mebli dla Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania i licencji »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania i licencji (programy edukacyjne i biurowe) »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania i licencji (programy edukacyjne i biurowe) dla WODIP w Opolu. »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu fotograficznego i multimedialnego oraz interaktywnego systemu sprawdzania wiedzy dla WODIP »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego dla WODIP »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego dla WODIiP w Opolu - Projekt systemowy Edukacja ku przyszłości »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzebę Projektów systemowych Edukacja ku przyszłości oraz Innowacyjna szkoła zawodowa III »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego multimedialnego i elektronicznego »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz systemu do sprawdzania wiedzy dla WODIP »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, elektronicznego, cyfrowego oraz RTV dla WODIP »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań dla WODIP »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na na nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą Edukacja ku przyszłości - Zaczarowany Świat »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na opiekuna zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pod nazwą: Innowacyjna szkoła zawodowa II »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na opiekuna zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pod nazwą: Innowacyjna szkoła zawodowa III »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na opiekuna zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu pod nazwą: Nowe technologie na usługach edukacji II »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na Rozbudowę i nadbudowę budynku wraz z przebudową zaplecza techniczno - magazynowego na pracownie dydaktyczne »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na szkolnego koordynatora w ramach projektu pod nazwą: Nowe technologie na usługach edukacji II »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na szkolnego lidera ICT w ramach projektu pod nazwą: Innowacyjna szkoła zawodowa II »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na szkolnego lidera ICT w ramach projektu pod nazwą: Innowacyjna szkoła zawodowa II »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na szkolnego lidera ICT w ramach projektu pod nazwą: Innowacyjna szkoła zawodowa III »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na szkolnego lidera w ramach projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na szkolnego lidera w ramach projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na usługę Inwestor zastępczy »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na Usługę organizacji przejazdów, noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia uczniów realizujących praktyki zawodowe krajowe »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na Usługę organizacji przejazdów, noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia uczniów realizujących praktyki zawodowe krajowe i zagraniczne »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na Usługę organizacji wyjazdu dla dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych w ramach Projektu Innowacyjna szkoła zawodowa III »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na Usługę organizacji wyjazdu dla nauczycieli w ramach Projektu systemowego nr POKL.09.02.00-16-015/10 pn. Innowacyjna szkoła zawodowa II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na Usługę organizacji wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na targi nowych technologii CeBIT 2012 »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na Usługę organizacji wyjazdu dla uczniów i nauczycieli w ramach Projektu systemowego nr POKL.09.02.00-16-015/10 pn. Innowacyjna szkoła zawodowa II »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia kursów metodycznych dla nauczycieli odpowiedniego etapu edukacyjnego w ramach projektu Edukacja ku przyszłości »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia kursów metodycznych dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w szkole w ramach projektu Edukacja ku przyszłości - Zaczarowany Świat »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi w realizacjiPrzetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia szkolenia w zakresie zarządzania oświatą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w oparciu o Portal Opolska eSzkoła dostarczonych w projekcie Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na Usługę przewozu uczniów i nauczycieli w ramach Projektu systemowego nr POKL.09.02.00-16-017/11 pn. Innowacyjna szkoła zawodowa III »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na usługę przewozu uczniów w ramach Projektu Nowe technologie na usługach edukacji II »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na Usługi restauracyjne (cateringowe) na potrzeby Projektu Innowacyjna szkoła zawodowa III »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończonePrzetarg nieograniczony na Usługi restauracyjne (cateringowe) na potrzeby Projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości »»
O OśrodkuPracaRegulamin zasad naboru kandydatów do zatrudnienia »»
O OśrodkuRejestry, ewidencje i archiwaRejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w WODIiP Opole »»
O OśrodkuRozpatrywanie skarg i wnioskówRozpatrywanie skarg i wniosków »»
O OśrodkuSposoby przyjmowania i załatwiania sprawSposoby przyjmowania i załatwiania spraw »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończoneSprzęt komputerowy projektu Nowoczesny Pr@cownik »»
O OśrodkuStatut organizacjiStatut organizacji »»
MenuStrona głównaStrona główna »»
Zamówienia do 14000€Przetargi w realizacjiZapytanie ofertowe z dnia 19 marca 2012 dotyczące zakupu usług promocyjnych w związku z realizacją projektu pn. Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości - etap II »»
Zamówienia powyżej 14000€Przetargi zakończoneZmiana w ogłoszeniu o zamówieniu »»


WODIiP OPOLE
45-315 Opole, ul. Głogowska 27
tel.: 77 455 48 69, faks: 77 455 29 79
e-mail: kontakt@wodip.opole.pl
strona www: www.wodip.opole.pl
NIP: 754-25-22-336, REGON: 000196718
konto bankowe nr: 69 1160 2202 0000 0000 4140 2460
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-30 16:03:11