Strona archiwalna

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28. lutego 2012r. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym został połączony w REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Opolu - aktualna strona WWW RCRE to: www.rcre.opolskie.pl

 
 
WODIiP OPOLE
 
Menu
 Strona główna
O Ośrodku
 Ogłoszenia
 Statut organizacji
 Pracownicy
 Majątek
 Rejestry, ewidencje i archiwa
 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 Rozpatrywanie skarg i wniosków
 Kontrole
 Praca
Zadania publiczne
 Projekty
 Sprawozdzania z działalności
Zamówienia do 14000€
 Przetargi w realizacji
Zamówienia powyżej 14000€
 Przetargi w realizacji
 Przetargi zakończone
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Statystyki zbiorcze podstron biuletynu

 Łączna ilość odsłon podstron w biuletynie: 88510

Statystyki szczegółowe każdej z podstron biuletynu:

Dział: Menu
Pozycja menu: Strona główna
 • Strona główna
  od dnia: 2011-07-26 10:54:00 więcej>>
 • odsłon:
  8201 
  Dział: O Ośrodku
  Pozycja menu: Ogłoszenia
 • Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
  od dnia: 2012-03-07 21:14:32 więcej>>
 • odsłon:
  217 
 • Okazja zakupów pomocy i mebli szkolnych
  od dnia: 2012-03-28 14:45:02 więcej>>
 • odsłon:
  102 
  Dział: O Ośrodku
  Pozycja menu: Statut organizacji
 • Statut organizacji
  od dnia: 2011-05-11 13:27:10 więcej>>
 • odsłon:
  721 
  Dział: O Ośrodku
  Pozycja menu: Pracownicy
 • Pracownicy WODIiP
  od dnia: 2012-04-10 11:35:31 więcej>>
 • odsłon:
  573 
  Dział: O Ośrodku
  Pozycja menu: Majątek
 • Informacje o majątku WODIiP
  od dnia: 2011-07-27 14:08:04 więcej>>
 • odsłon:
  308 
  Dział: O Ośrodku
  Pozycja menu: Rejestry, ewidencje i archiwa
 • Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w WODIiP Opole
  od dnia: 2011-07-27 14:07:28 więcej>>
 • odsłon:
  376 
  Dział: O Ośrodku
  Pozycja menu: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  od dnia: 2011-07-29 10:36:27 więcej>>
 • odsłon:
  353 
  Dział: O Ośrodku
  Pozycja menu: Rozpatrywanie skarg i wniosków
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków
  od dnia: 2011-07-29 10:36:38 więcej>>
 • odsłon:
  249 
  Dział: O Ośrodku
  Pozycja menu: Kontrole
 • Kontrole
  od dnia: 2011-07-29 14:14:06 więcej>>
 • odsłon:
  343 
  Dział: O Ośrodku
  Pozycja menu: Praca
 • nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  od dnia: 2007-02-07 15:50:58 (usunięta: 2007-02-07 15:52:22) więcej>>
 • odsłon:
 • procedura zatrudnienia Kierownika Projektu Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości
  od dnia: 2011-02-02 11:26:31 więcej>>
 • odsłon:
  570 
 • Regulamin
  od dnia: 2007-02-07 16:10:41 (usunięta: 2007-02-07 16:11:30) więcej>>
 • odsłon:
 • Regulamin zasad naboru kandydatów do zatrudnienia
  od dnia: 2009-12-03 09:19:18 więcej>>
 • odsłon:
  1537 
 • Regulamin zasad naboru kandydatów do zatrudnienia
  od dnia: 2007-02-08 11:41:44 (usunięta: 2007-02-08 11:54:19) więcej>>
 • odsłon:
  13 
  Dział: Zadania publiczne
  Pozycja menu: Projekty
 • Projekty realizowane przez WODIiP w Opolu
  od dnia: 2011-07-29 14:12:14 więcej>>
 • odsłon:
  630 
  Dział: Zadania publiczne
  Pozycja menu: Sprawozdzania z działalności
 • Informacja o działalności WODIiP w 2004 roku
  od dnia: 2011-07-28 10:16:51 więcej>>
 • odsłon:
  80 
 • Informacja o działalności WODIiP w 2005 roku
  od dnia: 2011-07-28 10:17:35 więcej>>
 • odsłon:
  75 
 • Informacja o działalności WODIiP w 2006 roku
  od dnia: 2011-07-28 10:19:19 więcej>>
 • odsłon:
  87 
 • Informacja o działalności WODIiP w 2007 roku
  od dnia: 2011-07-28 10:20:00 więcej>>
 • odsłon:
  97 
 • Informacja o działalności WODIiP w 2008 roku
  od dnia: 2011-07-28 10:23:26 więcej>>
 • odsłon:
  83 
 • Informacja o działalności WODIiP w 2009 roku
  od dnia: 2011-07-28 10:25:01 więcej>>
 • odsłon:
  98 
 • Informacja o działalności WODIiP w 2010 roku
  od dnia: 2011-07-28 10:25:31 więcej>>
 • odsłon:
  101 
  Dział: Zamówienia do 14000€
  Pozycja menu: Przetargi w realizacji
 • Zapytanie ofertowe z dnia 19 marca 2012 dotyczące zakupu usług promocyjnych w związku z realizacją projektu pn. Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości - etap II
  od dnia: 2012-03-19 12:17:13 więcej>>
 • odsłon:
  829 
  Dział: Zamówienia powyżej 14000€
  Pozycja menu: Przetargi w realizacji
 • Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia szkolenia w zakresie zarządzania oświatą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w oparciu o Portal Opolska eSzkoła dostarczonych w projekcie Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości
  od dnia: 2012-04-04 22:43:30 więcej>>
 • odsłon:
  996 
 • w chwili obecnej nie są prowadzone postępowania przetargowe
  od dnia: 2011-07-29 10:24:59 (usunięta: 2011-09-06 19:47:34) więcej>>
 • odsłon:
  104 
  Dział: Zamówienia powyżej 14000€
  Pozycja menu: Przetargi zakończone
 • Dostawa podręczników dla WODIP
  od dnia: 2011-01-20 09:10:47 więcej>>
 • odsłon:
  329 
 • Dostawa sprzętu komputerowego
  od dnia: 2009-04-06 16:15:34 (usunięta: 2009-04-06 17:17:21) więcej>>
 • odsłon:
  19 
 • Dostawa sprzętu komputerowego
  od dnia: 2009-04-06 14:36:28 więcej>>
 • odsłon:
  520 
 • Dostawa sprzętu komputerowego - eeePC
  od dnia: 2009-04-06 17:22:49 więcej>>
 • odsłon:
  488 
 • Dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu.
  od dnia: 2011-10-14 14:29:18 więcej>>
 • odsłon:
  262 
 • Dostawa tablic multimedialnych
  od dnia: 2009-04-06 17:25:21 więcej>>
 • odsłon:
  479 
 • Dostawa tablic multimedialnych
  od dnia: 2009-04-06 16:17:03 (usunięta: 2009-04-06 16:35:57) więcej>>
 • odsłon:
  11 
 • Dostawę artykułów biurowych dla potrzeb projektów współfinansowanych ze środków Unijnych
  od dnia: 2010-10-21 09:10:06 więcej>>
 • odsłon:
  317 
 • I-szy przetarg na sprzedaż maszyn i urządzeń
  od dnia: 2009-06-01 11:32:15 więcej>>
 • odsłon:
  551 
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 3/ZP/WODIiP/38/POKL8.1.1/2010
  od dnia: 2010-05-05 11:22:53 więcej>>
 • odsłon:
  530 
 • Nowoczesny pr@cownik - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  od dnia: 2010-06-20 20:21:23 więcej>>
 • odsłon:
  212 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  od dnia: 2010-02-13 10:06:23 więcej>>
 • odsłon:
  674 
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi szkoleniowe
  od dnia: 2010-05-21 21:46:23 więcej>>
 • odsłon:
  573 
 • OPOLSKA eSZKOŁA, SZKOŁĄ KU PRZYSZŁOŚCI - OPOLSKA eSZKOŁA, SZKOŁĄ KU PRZYSZŁOŚCI - ETAP II
  od dnia: 2011-03-02 12:15:08 więcej>>
 • odsłon:
  3419 
 • Organizacja i przeprowadzenie kursów Umiejętności Komputerowych ECDL e-Citizen w ramach projektu Opolska akademia ICT II
  od dnia: 2011-10-10 14:29:31 więcej>>
 • odsłon:
  231 
 • Organizacja i przeprowadzenie kursów Umiejętności Komputerowych ECDL-Start i ECDL e-Citizen w ramach projektu Opolska akademia ICT współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  od dnia: 2011-03-18 13:49:22 więcej>>
 • odsłon:
  278 
 • Organizacja i przeprowadzenie kursów Umiejętności Komputerowych ECDL-Start w ramach projektu Opolska akademia ICT II
  od dnia: 2011-09-06 19:47:16 więcej>>
 • odsłon:
  275 
 • Pełnienie funkcji nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą Edukacja ku przyszłości - Zaczarowany Świat
  od dnia: 2012-03-12 20:23:42 więcej>>
 • odsłon:
  118 
 • Pełnienie funkcji nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą Edukacja ku przyszłości - Zaczarowany Świat
  od dnia: 2012-02-20 20:46:29 więcej>>
 • odsłon:
  371 
 • Przetarg na dostawę artykułów biurowych dla WODIP
  od dnia: 2010-09-28 20:38:29 więcej>>
 • odsłon:
  324 
 • Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Projektu pod nazwą: Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III
  od dnia: 2012-04-10 20:34:37 więcej>>
 • odsłon:
  149 
 • Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Projektu pod nazwą: Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III
  od dnia: 2012-04-10 20:33:57 więcej>>
 • odsłon:
  147 
 • Przetarg nieograniczony na Dostawę cyfrowego sprzętu fotograficznego i elektronicznego dla WODIiP
  od dnia: 2010-07-16 09:51:42 więcej>>
 • odsłon:
  437 
 • Przetarg nieograniczony na Dostawę czytników e-book dla WODIP
  od dnia: 2010-10-10 21:39:47 więcej>>
 • odsłon:
  230 
 • Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Projektu Innowacyjna szkoła zawodowa III
  od dnia: 2011-10-03 20:23:08 więcej>>
 • odsłon:
  205 
 • Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości
  od dnia: 2012-02-14 20:13:08 więcej>>
 • odsłon:
  179 
 • Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb projektu
  od dnia: 2010-11-08 22:22:12 więcej>>
 • odsłon:
  344 
 • Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb projektu współfinansowanego ze środków Unijnych
  od dnia: 2010-11-23 20:45:25 więcej>>
 • odsłon:
  270 
 • Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli dla Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu
  od dnia: 2011-12-13 20:52:04 więcej>>
 • odsłon:
  240 
 • Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli dla Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu
  od dnia: 2011-05-12 20:12:53 więcej>>
 • odsłon:
  297 
 • Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania i licencji
  od dnia: 2012-01-10 20:37:20 więcej>>
 • odsłon:
  258 
 • Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania i licencji (programy edukacyjne i biurowe)
  od dnia: 2010-10-30 22:42:48 więcej>>
 • odsłon:
  313 
 • Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania i licencji (programy edukacyjne i biurowe) dla WODIP w Opolu.
  od dnia: 2010-11-19 12:05:51 więcej>>
 • odsłon:
  424 
 • Przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu fotograficznego i multimedialnego oraz interaktywnego systemu sprawdzania wiedzy dla WODIP
  od dnia: 2010-08-24 21:02:50 więcej>>
 • odsłon:
  327 
 • Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego dla WODIP
  od dnia: 2010-12-08 19:38:05 więcej>>
 • odsłon:
  404 
 • Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego dla WODIiP w Opolu - Projekt systemowy Edukacja ku przyszłości
  od dnia: 2012-01-23 08:28:51 więcej>>
 • odsłon:
  473 
 • Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzebę Projektów systemowych Edukacja ku przyszłości oraz Innowacyjna szkoła zawodowa III
  od dnia: 2012-03-16 20:07:49 więcej>>
 • odsłon:
  196 
 • Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego multimedialnego i elektronicznego
  od dnia: 2011-11-29 20:18:06 więcej>>
 • odsłon:
  277 
 • Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz systemu do sprawdzania wiedzy dla WODIP
  od dnia: 2010-10-06 22:21:47 więcej>>
 • odsłon:
  351 
 • Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, elektronicznego, cyfrowego oraz RTV dla WODIP
  od dnia: 2010-10-21 19:32:56 więcej>>
 • odsłon:
  356 
 • Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań dla WODIP
  od dnia: 2010-10-05 21:30:56 więcej>>
 • odsłon:
  244 
 • Przetarg nieograniczony na na nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  od dnia: 2012-04-04 20:33:19 więcej>>
 • odsłon:
  185 
 • Przetarg nieograniczony na nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą Edukacja ku przyszłości - Zaczarowany Świat
  od dnia: 2012-03-23 23:21:15 więcej>>
 • odsłon:
  119 
 • Przetarg nieograniczony na nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości
  od dnia: 2012-02-29 20:56:34 więcej>>
 • odsłon:
  173 
 • Przetarg nieograniczony na nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości
  od dnia: 2012-02-08 22:16:11 więcej>>
 • odsłon:
  355 
 • Przetarg nieograniczony na opiekuna zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pod nazwą: Innowacyjna szkoła zawodowa II
  od dnia: 2010-11-08 22:47:14 więcej>>
 • odsłon:
  212 
 • Przetarg nieograniczony na opiekuna zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pod nazwą: Innowacyjna szkoła zawodowa III
  od dnia: 2011-10-19 21:19:54 więcej>>
 • odsłon:
  362 
 • Przetarg nieograniczony na opiekuna zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu pod nazwą: Nowe technologie na usługach edukacji II
  od dnia: 2010-09-28 20:41:25 więcej>>
 • odsłon:
  311 
 • Przetarg nieograniczony na Rozbudowę i nadbudowę budynku wraz z przebudową zaplecza techniczno - magazynowego na pracownie dydaktyczne
  od dnia: 2009-11-16 11:25:09 więcej>>
 • odsłon:
  1017 
 • Przetarg nieograniczony na szkolnego koordynatora w ramach projektu pod nazwą: Nowe technologie na usługach edukacji II
  od dnia: 2010-09-27 20:37:32 więcej>>
 • odsłon:
  271 
 • Przetarg nieograniczony na szkolnego lidera ICT w ramach projektu pod nazwą: Innowacyjna szkoła zawodowa II
  od dnia: 2010-11-11 17:22:05 więcej>>
 • odsłon:
  212 
 • Przetarg nieograniczony na szkolnego lidera ICT w ramach projektu pod nazwą: Innowacyjna szkoła zawodowa II
  od dnia: 2010-11-11 17:17:24 więcej>>
 • odsłon:
  191 
 • Przetarg nieograniczony na szkolnego lidera ICT w ramach projektu pod nazwą: Innowacyjna szkoła zawodowa III
  od dnia: 2011-10-19 21:14:27 więcej>>
 • odsłon:
  255 
 • Przetarg nieograniczony na szkolnego lidera w ramach projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości
  od dnia: 2012-02-29 20:51:15 więcej>>
 • odsłon:
  152 
 • Przetarg nieograniczony na szkolnego lidera w ramach projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości
  od dnia: 2012-02-08 22:09:43 więcej>>
 • odsłon:
  232 
 • Przetarg nieograniczony na usługę Inwestor zastępczy
  od dnia: 2009-06-30 15:18:12 więcej>>
 • odsłon:
  744 
 • Przetarg nieograniczony na Usługę organizacji przejazdów, noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia uczniów realizujących praktyki zawodowe krajowe
  od dnia: 2012-03-16 19:59:36 więcej>>
 • odsłon:
  148 
 • Przetarg nieograniczony na Usługę organizacji przejazdów, noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia uczniów realizujących praktyki zawodowe krajowe i zagraniczne
  od dnia: 2012-02-06 21:03:15 więcej>>
 • odsłon:
  188 
 • Przetarg nieograniczony na Usługę organizacji wyjazdu dla dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych w ramach Projektu Innowacyjna szkoła zawodowa III
  od dnia: 2011-11-10 20:49:58 więcej>>
 • odsłon:
  243 
 • Przetarg nieograniczony na Usługę organizacji wyjazdu dla nauczycieli w ramach Projektu systemowego nr POKL.09.02.00-16-015/10 pn. Innowacyjna szkoła zawodowa II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  od dnia: 2010-10-26 19:11:40 więcej>>
 • odsłon:
  218 
 • Przetarg nieograniczony na Usługę organizacji wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na targi nowych technologii CeBIT 2012
  od dnia: 2012-02-06 21:45:13 więcej>>
 • odsłon:
  231 
 • Przetarg nieograniczony na Usługę organizacji wyjazdu dla uczniów i nauczycieli w ramach Projektu systemowego nr POKL.09.02.00-16-015/10 pn. Innowacyjna szkoła zawodowa II
  od dnia: 2010-10-11 20:08:05 więcej>>
 • odsłon:
  264 
 • Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia kursów metodycznych dla nauczycieli odpowiedniego etapu edukacyjnego w ramach projektu Edukacja ku przyszłości
  od dnia: 2012-02-27 21:36:52 więcej>>
 • odsłon:
  142 
 • Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia kursów metodycznych dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w szkole w ramach projektu Edukacja ku przyszłości - Zaczarowany Świat
  od dnia: 2012-03-05 16:08:44 więcej>>
 • odsłon:
  140 
 • Przetarg nieograniczony na Usługę przewozu uczniów i nauczycieli w ramach Projektu systemowego nr POKL.09.02.00-16-017/11 pn. Innowacyjna szkoła zawodowa III
  od dnia: 2012-04-12 22:21:18 więcej>>
 • odsłon:
  189 
 • Przetarg nieograniczony na usługę przewozu uczniów w ramach Projektu Nowe technologie na usługach edukacji II
  od dnia: 2011-02-16 22:56:20 więcej>>
 • odsłon:
  246 
 • Przetarg nieograniczony na Usługi restauracyjne (cateringowe) na potrzeby Projektu Innowacyjna szkoła zawodowa III
  od dnia: 2011-09-26 21:48:01 więcej>>
 • odsłon:
  210 
 • Przetarg nieograniczony na Usługi restauracyjne (cateringowe) na potrzeby Projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości
  od dnia: 2012-02-09 20:19:27 więcej>>
 • odsłon:
  224 
 • Sprzęt komputerowy projektu Nowoczesny Pr@cownik
  od dnia: 2010-06-22 10:00:37 więcej>>
 • odsłon:
  272 
 • Zmiana w ogłoszeniu o zamówieniu
  od dnia: 2009-09-15 09:08:36 więcej>>
 • odsłon:
  921 


  WODIiP OPOLE
  45-315 Opole, ul. Głogowska 27
  tel.: 77 455 48 69, faks: 77 455 29 79
  e-mail: kontakt@wodip.opole.pl
  strona www: www.wodip.opole.pl
  NIP: 754-25-22-336, REGON: 000196718
  konto bankowe nr: 69 1160 2202 0000 0000 4140 2460
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-30 16:03:11