Strona archiwalna

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28. lutego 2012r. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym został połączony w REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Opolu - aktualna strona WWW RCRE to: www.rcre.opolskie.pl

 
 
WODIiP OPOLE
 
Menu
 Strona główna
O Ośrodku
 Ogłoszenia
 Statut organizacji
 Pracownicy
 Majątek
 Rejestry, ewidencje i archiwa
 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 Rozpatrywanie skarg i wniosków
 Kontrole
 Praca
Zadania publiczne
 Projekty
 Sprawozdzania z działalności
Zamówienia do 14000€
 Przetargi w realizacji
Zamówienia powyżej 14000€
 Przetargi w realizacji
 Przetargi zakończone
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Mapa biuletynu
Zestawienie wszystkich podstron biuletynu:

 1. Menu
  1. Strona główna
   • Strona główna »»

 2. O Ośrodku
  1. Ogłoszenia
   • Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu »»
   • Okazja zakupów pomocy i mebli szkolnych »»
  2. Statut organizacji
   • Statut organizacji »»
  3. Pracownicy
   • Pracownicy WODIiP »»
  4. Majątek
   • Informacje o majątku WODIiP »»
  5. Rejestry, ewidencje i archiwa
   • Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w WODIiP Opole »»
  6. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
   • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw »»
  7. Rozpatrywanie skarg i wniosków
   • Rozpatrywanie skarg i wniosków »»
  8. Kontrole
  9. Praca
   • procedura zatrudnienia Kierownika Projektu Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości »»
   • Regulamin zasad naboru kandydatów do zatrudnienia »»

 3. Zadania publiczne
  1. Projekty
   • Projekty realizowane przez WODIiP w Opolu »»
  2. Sprawozdzania z działalności
   • Informacja o działalności WODIiP w 2004 roku »»
   • Informacja o działalności WODIiP w 2005 roku »»
   • Informacja o działalności WODIiP w 2006 roku »»
   • Informacja o działalności WODIiP w 2007 roku »»
   • Informacja o działalności WODIiP w 2008 roku »»
   • Informacja o działalności WODIiP w 2009 roku »»
   • Informacja o działalności WODIiP w 2010 roku »»

 4. Zamówienia do 14000€
  1. Przetargi w realizacji
   • Zapytanie ofertowe z dnia 19 marca 2012 dotyczące zakupu usług promocyjnych w związku z realizacją projektu pn. Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości - etap II »»

 5. Zamówienia powyżej 14000€
  1. Przetargi w realizacji
   • Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia szkolenia w zakresie zarządzania oświatą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w oparciu o Portal Opolska eSzkoła dostarczonych w projekcie Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości »»
  2. Przetargi zakończone
   • Dostawa podręczników dla WODIP »»
   • Dostawa sprzętu komputerowego »»
   • Dostawa sprzętu komputerowego - eeePC »»
   • Dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu. »»
   • Dostawa tablic multimedialnych »»
   • Dostawę artykułów biurowych dla potrzeb projektów współfinansowanych ze środków Unijnych »»
   • I-szy przetarg na sprzedaż maszyn i urządzeń »»
   • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 3/ZP/WODIiP/38/POKL8.1.1/2010 »»
   • Nowoczesny pr@cownik - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi szkoleniowe »»
   • OPOLSKA eSZKOŁA, SZKOŁĄ KU PRZYSZŁOŚCI - OPOLSKA eSZKOŁA, SZKOŁĄ KU PRZYSZŁOŚCI - ETAP II »»
   • Organizacja i przeprowadzenie kursów Umiejętności Komputerowych ECDL e-Citizen w ramach projektu Opolska akademia ICT II »»
   • Organizacja i przeprowadzenie kursów Umiejętności Komputerowych ECDL-Start i ECDL e-Citizen w ramach projektu Opolska akademia ICT współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki »»
   • Organizacja i przeprowadzenie kursów Umiejętności Komputerowych ECDL-Start w ramach projektu Opolska akademia ICT II »»
   • Pełnienie funkcji nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą Edukacja ku przyszłości - Zaczarowany Świat »»
   • Pełnienie funkcji nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą Edukacja ku przyszłości - Zaczarowany Świat »»
   • Przetarg na dostawę artykułów biurowych dla WODIP »»
   • Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Projektu pod nazwą: Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III »»
   • Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Projektu pod nazwą: Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III »»
   • Przetarg nieograniczony na Dostawę cyfrowego sprzętu fotograficznego i elektronicznego dla WODIiP »»
   • Przetarg nieograniczony na Dostawę czytników e-book dla WODIP »»
   • Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Projektu Innowacyjna szkoła zawodowa III »»
   • Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości »»
   • Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb projektu »»
   • Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb projektu współfinansowanego ze środków Unijnych »»
   • Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli dla Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu »»
   • Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli dla Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu »»
   • Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania i licencji »»
   • Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania i licencji (programy edukacyjne i biurowe) »»
   • Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania i licencji (programy edukacyjne i biurowe) dla WODIP w Opolu. »»
   • Przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu fotograficznego i multimedialnego oraz interaktywnego systemu sprawdzania wiedzy dla WODIP »»
   • Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego dla WODIP »»
   • Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego dla WODIiP w Opolu - Projekt systemowy Edukacja ku przyszłości »»
   • Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzebę Projektów systemowych Edukacja ku przyszłości oraz Innowacyjna szkoła zawodowa III »»
   • Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego multimedialnego i elektronicznego »»
   • Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz systemu do sprawdzania wiedzy dla WODIP »»
   • Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, elektronicznego, cyfrowego oraz RTV dla WODIP »»
   • Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań dla WODIP »»
   • Przetarg nieograniczony na na nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej »»
   • Przetarg nieograniczony na nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą Edukacja ku przyszłości - Zaczarowany Świat »»
   • Przetarg nieograniczony na nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości »»
   • Przetarg nieograniczony na nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości »»
   • Przetarg nieograniczony na opiekuna zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pod nazwą: Innowacyjna szkoła zawodowa II »»
   • Przetarg nieograniczony na opiekuna zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pod nazwą: Innowacyjna szkoła zawodowa III »»
   • Przetarg nieograniczony na opiekuna zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu pod nazwą: Nowe technologie na usługach edukacji II »»
   • Przetarg nieograniczony na Rozbudowę i nadbudowę budynku wraz z przebudową zaplecza techniczno - magazynowego na pracownie dydaktyczne »»
   • Przetarg nieograniczony na szkolnego koordynatora w ramach projektu pod nazwą: Nowe technologie na usługach edukacji II »»
   • Przetarg nieograniczony na szkolnego lidera ICT w ramach projektu pod nazwą: Innowacyjna szkoła zawodowa II »»
   • Przetarg nieograniczony na szkolnego lidera ICT w ramach projektu pod nazwą: Innowacyjna szkoła zawodowa II »»
   • Przetarg nieograniczony na szkolnego lidera ICT w ramach projektu pod nazwą: Innowacyjna szkoła zawodowa III »»
   • Przetarg nieograniczony na szkolnego lidera w ramach projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości »»
   • Przetarg nieograniczony na szkolnego lidera w ramach projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości »»
   • Przetarg nieograniczony na usługę Inwestor zastępczy »»
   • Przetarg nieograniczony na Usługę organizacji przejazdów, noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia uczniów realizujących praktyki zawodowe krajowe »»
   • Przetarg nieograniczony na Usługę organizacji przejazdów, noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia uczniów realizujących praktyki zawodowe krajowe i zagraniczne »»
   • Przetarg nieograniczony na Usługę organizacji wyjazdu dla dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych w ramach Projektu Innowacyjna szkoła zawodowa III »»
   • Przetarg nieograniczony na Usługę organizacji wyjazdu dla nauczycieli w ramach Projektu systemowego nr POKL.09.02.00-16-015/10 pn. Innowacyjna szkoła zawodowa II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego »»
   • Przetarg nieograniczony na Usługę organizacji wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na targi nowych technologii CeBIT 2012 »»
   • Przetarg nieograniczony na Usługę organizacji wyjazdu dla uczniów i nauczycieli w ramach Projektu systemowego nr POKL.09.02.00-16-015/10 pn. Innowacyjna szkoła zawodowa II »»
   • Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia kursów metodycznych dla nauczycieli odpowiedniego etapu edukacyjnego w ramach projektu Edukacja ku przyszłości »»
   • Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia kursów metodycznych dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w szkole w ramach projektu Edukacja ku przyszłości - Zaczarowany Świat »»
   • Przetarg nieograniczony na Usługę przewozu uczniów i nauczycieli w ramach Projektu systemowego nr POKL.09.02.00-16-017/11 pn. Innowacyjna szkoła zawodowa III »»
   • Przetarg nieograniczony na usługę przewozu uczniów w ramach Projektu Nowe technologie na usługach edukacji II »»
   • Przetarg nieograniczony na Usługi restauracyjne (cateringowe) na potrzeby Projektu Innowacyjna szkoła zawodowa III »»
   • Przetarg nieograniczony na Usługi restauracyjne (cateringowe) na potrzeby Projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości »»
   • Sprzęt komputerowy projektu Nowoczesny Pr@cownik »»
   • Zmiana w ogłoszeniu o zamówieniu »»


WODIiP OPOLE
45-315 Opole, ul. Głogowska 27
tel.: 77 455 48 69, faks: 77 455 29 79
e-mail: kontakt@wodip.opole.pl
strona www: www.wodip.opole.pl
NIP: 754-25-22-336, REGON: 000196718
konto bankowe nr: 69 1160 2202 0000 0000 4140 2460
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-30 16:03:11