Strona archiwalna

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28. lutego 2012r. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym został połączony w REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Opolu - aktualna strona WWW RCRE to: www.rcre.opolskie.pl

 
 
WODIiP OPOLE
 
Menu
 Strona główna
O Ośrodku
 Ogłoszenia
 Statut organizacji
 Pracownicy
 Majątek
 Rejestry, ewidencje i archiwa
 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 Rozpatrywanie skarg i wniosków
 Kontrole
 Praca
Zadania publiczne
 Projekty
 Sprawozdzania z działalności
Zamówienia do 14000€
 Przetargi w realizacji
Zamówienia powyżej 14000€
 Przetargi w realizacji
 Przetargi zakończone
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zamówienia powyżej 14000€ / Przetargi zakończone

Wybierz podstronę:
 • Przetarg nieograniczony na Usługę przewozu uczniów i nauczycieli w ramach Projektu systemowego nr POKL.09.02.00-16-017/11 pn. Innowacyjna szkoła zawodowa III
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Projektu pod nazwą: Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Projektu pod nazwą: Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na na nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą Edukacja ku przyszłości - Zaczarowany Świat
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzebę Projektów systemowych Edukacja ku przyszłości oraz Innowacyjna szkoła zawodowa III
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na Usługę organizacji przejazdów, noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia uczniów realizujących praktyki zawodowe krajowe
  więcej >>


 • Pełnienie funkcji nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą Edukacja ku przyszłości - Zaczarowany Świat
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia kursów metodycznych dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w szkole w ramach projektu Edukacja ku przyszłości - Zaczarowany Świat
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na szkolnego lidera w ramach projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia kursów metodycznych dla nauczycieli odpowiedniego etapu edukacyjnego w ramach projektu Edukacja ku przyszłości
  więcej >>


 • Pełnienie funkcji nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą Edukacja ku przyszłości - Zaczarowany Świat
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na Usługi restauracyjne (cateringowe) na potrzeby Projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na szkolnego lidera w ramach projektu pod nazwą: Edukacja ku przyszłości
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na Usługę organizacji wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na targi nowych technologii CeBIT 2012
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na Usługę organizacji przejazdów, noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia uczniów realizujących praktyki zawodowe krajowe i zagraniczne
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego dla WODIiP w Opolu - Projekt systemowy Edukacja ku przyszłości
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania i licencji
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli dla Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego multimedialnego i elektronicznego
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na Usługę organizacji wyjazdu dla dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych w ramach Projektu Innowacyjna szkoła zawodowa III
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na opiekuna zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pod nazwą: Innowacyjna szkoła zawodowa III
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na szkolnego lidera ICT w ramach projektu pod nazwą: Innowacyjna szkoła zawodowa III
  więcej >>


 • Dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu.
  więcej >>


 • Organizacja i przeprowadzenie kursów Umiejętności Komputerowych ECDL e-Citizen w ramach projektu Opolska akademia ICT II
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Projektu Innowacyjna szkoła zawodowa III
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na Usługi restauracyjne (cateringowe) na potrzeby Projektu Innowacyjna szkoła zawodowa III
  więcej >>


 • Organizacja i przeprowadzenie kursów Umiejętności Komputerowych ECDL-Start w ramach projektu Opolska akademia ICT II
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli dla Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu
  więcej >>


 • Organizacja i przeprowadzenie kursów Umiejętności Komputerowych ECDL-Start i ECDL e-Citizen w ramach projektu Opolska akademia ICT współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  więcej >>


 • OPOLSKA eSZKOŁA, SZKOŁĄ KU PRZYSZŁOŚCI - OPOLSKA eSZKOŁA, SZKOŁĄ KU PRZYSZŁOŚCI - ETAP II
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na usługę przewozu uczniów w ramach Projektu Nowe technologie na usługach edukacji II
  więcej >>


 • Dostawa podręczników dla WODIP
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego dla WODIP
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb projektu współfinansowanego ze środków Unijnych
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania i licencji (programy edukacyjne i biurowe) dla WODIP w Opolu.
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na szkolnego lidera ICT w ramach projektu pod nazwą: Innowacyjna szkoła zawodowa II
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na szkolnego lidera ICT w ramach projektu pod nazwą: Innowacyjna szkoła zawodowa II
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na opiekuna zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pod nazwą: Innowacyjna szkoła zawodowa II
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb projektu
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania i licencji (programy edukacyjne i biurowe)
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na Usługę organizacji wyjazdu dla nauczycieli w ramach Projektu systemowego nr POKL.09.02.00-16-015/10 pn. Innowacyjna szkoła zawodowa II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, elektronicznego, cyfrowego oraz RTV dla WODIP
  więcej >>


 • Dostawę artykułów biurowych dla potrzeb projektów współfinansowanych ze środków Unijnych
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na Usługę organizacji wyjazdu dla uczniów i nauczycieli w ramach Projektu systemowego nr POKL.09.02.00-16-015/10 pn. Innowacyjna szkoła zawodowa II
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na Dostawę czytników e-book dla WODIP
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz systemu do sprawdzania wiedzy dla WODIP
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań dla WODIP
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na opiekuna zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu pod nazwą: Nowe technologie na usługach edukacji II
  więcej >>


 • Przetarg na dostawę artykułów biurowych dla WODIP
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na szkolnego koordynatora w ramach projektu pod nazwą: Nowe technologie na usługach edukacji II
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu fotograficznego i multimedialnego oraz interaktywnego systemu sprawdzania wiedzy dla WODIP
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na Dostawę cyfrowego sprzętu fotograficznego i elektronicznego dla WODIiP
  więcej >>


 • Sprzęt komputerowy projektu Nowoczesny Pr@cownik
  więcej >>


 • Nowoczesny pr@cownik - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi szkoleniowe
  więcej >>


 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 3/ZP/WODIiP/38/POKL8.1.1/2010
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na Rozbudowę i nadbudowę budynku wraz z przebudową zaplecza techniczno - magazynowego na pracownie dydaktyczne
  więcej >>


 • Zmiana w ogłoszeniu o zamówieniu
  więcej >>


 • Przetarg nieograniczony na usługę Inwestor zastępczy
  więcej >>


 • I-szy przetarg na sprzedaż maszyn i urządzeń
  więcej >>


 • Dostawa tablic multimedialnych
  więcej >>


 • Dostawa sprzętu komputerowego - eeePC
  więcej >>


 • Dostawa sprzętu komputerowego
  więcej >>
WODIiP OPOLE
45-315 Opole, ul. Głogowska 27
tel.: 77 455 48 69, faks: 77 455 29 79
e-mail: kontakt@wodip.opole.pl
strona www: www.wodip.opole.pl
NIP: 754-25-22-336, REGON: 000196718
konto bankowe nr: 69 1160 2202 0000 0000 4140 2460
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-30 16:03:11